Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu internetowego VipTurystyka.pl prowadzonego przez LTB Sp. z o.o. i wyjaśnia w jaki sposób gromadzone i chronione są dane osób (użytkowników) korzystających z witryny internetowej.

Korzystanie z serwisu internetowego VipTurystyka.pl nie podlega rejestracji, podawania danych osobowych oraz logowania.

Przekazywane dane osobowe (takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, adres służbowy, numer telefonu itp.) służą do nawiązania kontaktu z właścicielami obiektów turystycznych i biznesowych oraz do prezentacji ich oferty w serwisie.

Za pośrednictwem naszej witryny mogą także być gromadzone dane nieosobowe, takie jak nazwa domeny, adres IP komputera, typ przeglądarki itp. Dane te wykorzystywane mogą być w celu analizy statystyk dotyczących prowadzonego przez LTB Sp. z o.o. serwisu internetowego.

Nie dzielimy się, nie licencjonujemy i nie odsprzedajemy danych osobowych gromadzonych w ramach naszego serwisu.