About this site

VipTurystyka.pl portal is a service of presenting first-class accommodations in Poland, which have been selected to meet the standards of business tourism. Our database is cataloged a set of descriptions of the best hotels, sophisticated apartments, luxury conference facilities, training and recreation. The specific characteristics of objects, geolocation, video ads, and carefully selected pictures are an exclusive offer for those seeking a comfortable and attractive holiday. Luxury hotels and apartments in Poland presented in one place in the network provide comfort and speed in finding accommodation.

The fundamental objective of the site is to reduce time wasted on searching for suitable accommodation, restaurants, cultural facilities, training centers, spas and wellness. By optimizing the entries of individual objects, unified way to search and approachable and well-chosen description of the tourist town of the person wishing to relax will find only those bids which are matched to the individual standards.

“Your holiday is for Us the greatest value!” – Editors portal VipTurystyka.pl

.

VipTurystyka.pl Site Owner:

LTB Sp. z o.o.

ul. Kwiska 5/7

54-210 Wrocław

phone: +48 71 707 22 95

fax: +48 71 707 22 76

NIP: 894-298-24-67

Portal VipTurystyka.pl jest serwisem prezentującym oferty noclegowe najwyższej klasy. Nasza baza stanowi skatalogowany zestaw opisów najlepszych hoteli, wyszukanych apartamentów, ośrodków konferencyjnych, szkoleniowych oraz rekreacyjnych. Szczegółowe charakterystyki obiektów, geolokalizacje oraz odpowiednio dobrane zdjęcia stanowią wyjątkową ofertę dla osób szukających wygodnego i atrakcyjnego wypoczynku.

Fundamentalnym celem witryny VipTurystyka.pl jest obniżenie czasu traconego na poszukiwanie odpowiedniego noclegu, restauracji, obiektów kulturalnych, ośrodków szkoleniowych, SPA i wellness. Poprzez zoptymalizowanie wpisów poszczególnych obiektów, ujednolicony sposób wyszukiwania oraz przystępny i właściwie dobrany opis atrakcji turystycznych miejscowości każda osoba pragnąca wypoczynku znajdzie jedynie te oferty, które zostały dopasowane do indywidualnie określonych standardów.